AD Hair

AD Daily Care Hair là một giải pháp bôi tại chỗ chỉ định cho nam giới và phụ nữ bị rụng tóc quá mức. Nó hoạt động như chăm sóc phòng ngừa hoặc bảo trì kết hợp với điều trị chuyên nghiệp phục hồi tóc.