Liên tục với các hội thảo, khóa đào tạo chuyển giao công nghệ, liệu trình điều trị chuyên nghiệp đến từ Skintech Việt Nam. Chúng tôi luôn không ngừng sáng tạo và đổi mới, chia sẻ những kiến thức, những phương pháp điều trị da liễu mới nhất, an toàn  hiệu quả nhất đến với bạn!

Đại hội

Khóa học

Sự kiện nội bộ

Hội thảo

Chương trình đào tạo

Tháng

Tháng 4

17/4

Đào Tạo Trực Tuyến Giải Pháp Thẩm Mỹ Toàn Diện Với TCA Pain Control & Easy Droxy

Khoá Học Trực Tuyến

Hà Nội

29/4

Hội thảo chuyển giao trực tuyến phác đồ điều trị sẹo rỗ với Chemo Abrasion

Hội Thảo Trực Tuyến 

Hà Nội

Tháng 5

9/5

Chuyển giao phác đồ điều trị Nám Mela Droxy Tặng gói Marketing chuẩn Spa hậu corona

Hội Thảo Trực Tuyến 

Hà Nội

Tháng 6

04/06

Hội thảo “Giải pháp thẩm mỹ toàn diện mới với Easy TCA trong trẻ hoá da, điều trị nám, mụn , sẹo rỗ, rạn da”

Hội thảo

Hải Phòng

18/06

Hội thảo #lần_02 “Giải pháp thẩm mỹ toàn diện mới với Easy TCA trong trẻ hoá da, điều trị nám, mụn , sẹo rỗ, rạn da”

Hội thảo

zoom

Tháng 7

09/07

Workshop đào tạo “Điều trị mụn cho da nhạy cảm”

Hội thảo

Hà Nội

Tháng 8

25/08

Workshop “Ứng Dụng Easy TCA Độc Quyền Từ Skintech Trong Thẩm Mỹ Da Liễu Toàn Diện

Hội thảo

Hồ Chí Minh

Tháng 9

19/09

Chuỗi Hội Thảo Ứng Dụng Easy TCA Độc Quyền Từ Skintech Trong Thẩm Mỹ Da Liễu Toàn Diện

Hội thảo

Hà Nội

23/09

 

Chuỗi Hội Thảo Ứng Dụng Easy TCA Độc Quyền Từ Skintech Trong Thẩm Mỹ Da Liễu Toàn Diện

Hội thảo

Hồ Chí Minh

Tháng 10

07/10

Workshop Chuyển giao phác đồ điều trị sẹo rỗ PIXEL PEEL độc quyền mới nhất 2020

Workshop

Hồ Chí Minh

08/10

Thiết bị Y tế RRS – Mảnh ghép hoàn hảo trong thẩm mỹ toàn diện

Hội thảo

Medinet Area

Tháng

Tháng 6

04/06

Hội thảo “Giải pháp thẩm mỹ toàn diện mới với Easy TCA trong trẻ hoá da, điều trị nám, mụn , sẹo rỗ, rạn da”

Hội thảo

Hải Phòng

Tháng 7

09/07

Workshop đào tạo “Điều trị mụn cho da nhạy cảm”

Hội thảo

Hà Nội

Tháng 8

25/08

Workshop “Ứng Dụng Easy TCA Độc Quyền Từ Skintech Trong Thẩm Mỹ Da Liễu Toàn Diện

Hội thảo

Hồ Chí Minh

Tháng 9

19/09

Chuỗi Hội Thảo Ứng Dụng Easy TCA Độc Quyền Từ Skintech Trong Thẩm Mỹ Da Liễu Toàn Diện

Hội thảo

Hà Nội

23/09

Chuỗi Hội Thảo Ứng Dụng Easy TCA Độc Quyền Từ Skintech Trong Thẩm Mỹ Da Liễu Toàn Diện

Hội thảo

Hồ Chí Minh

Tháng 10

07/10


Workshop Chuyển giao phác đồ điều trị sẹo rỗ PIXEL PEEL độc quyền mới nhất 2020

Workshop

Hồ Chí Minh

Tháng

Tháng 4

17/4

Đào Tạo Trực Tuyến Giải Pháp Thẩm Mỹ Toàn Diện Với TCA Pain Control & Easy Droxy

Khoá Học Trực Tuyến

Hà Nội

29/4

Hội thảo chuyển giao trực tuyến phác đồ điều trị sẹo rỗ với Chemo Abrasion

Hội Thảo Trực Tuyến 

Hà Nội

Tháng 5

9/5

Chuyển giao phác đồ điều trị Nám Mela Droxy Tặng gói Marketing chuẩn Spa hậu corona

Hội Thảo Trực Tuyến 

Hà Nội

Tháng 6

18/6

Giải pháp thẩm mỹ mới trong trẻ hóa da, điều trị nám, mụn, sẹo rỗ, rạn da với Easy TCA Pain Control

Hội Thảo Trực Tuyến 

zoom

Tháng 10

08/10

Thiết bị Y tế RRS – Mảnh ghép hoàn hảo trong thẩm mỹ toàn diện

Hội thảo

Medinet Area