Tiêm Mesotherapy

Dòng sản phẩm thiết bị y tế tiêm vô trùng CE Class III hoàn chỉnh đã được cấp giấy phép bởi bộ y tế Việt Nam, phù hợp với Chỉ thị 93/42 / EEC, có trong danh mục của Tập đoàn Skin Tech Pharma cho phép các bác sĩ cung cấp cho bệnh nhân các phương pháp điều trị vượt trội, hiệu quả cao và an toàn để sử dụng cho mặt, cơ thể , tóc và các khu vực thân mật.

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS® SILISORG TENSOR 

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS Silisorg

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS Silisorg HA

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS HA Eyes

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS HA Injectable

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS® HA Cellutrix

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS HA Tensor Lift

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS HA Skin Relax

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS HA Strimatrix

RRS Tiêm Mesotheraphy

XL Hair

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS® HA Whitening

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS Hyalift 75 syringe

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS Hyalift 75 Pro

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS Hyalift 75

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS® Hyalift® 35 Syringe

RRS Tiêm Mesotheraphy

RRS Hyalift 35