Mỹ phẩm

Skin Tech nghiên cứu cho ra đời với 1 loạt các loại mỹ phẩm chăm sóc da hàng ngày độc đáo để giúp bảo vệ da trong và sau các liệu trình điều trị thẩm mỹ ( peelings, injections or biorevitalization) giúp liệu trình có sự hiệu quả tối ưu nhất và giữ gìn sự hiệu quả đó

Skintech Mỹ phẩm

IPLase Mask®

Skintech Mỹ phẩm

Cleanser

Skintech Mỹ phẩm

Actilift®

Skintech Mỹ phẩm

Atrofilin®

Skintech Mỹ phẩm

DHEA-Phyto Cream

Skintech Mỹ phẩm

Purifying Cream

Skintech Mỹ phẩm

Purigel

Skintech Mỹ phẩm

Vit. E Anti-oxydant

Aesthetic Dermal

AD Skin Retrieval

Aesthetic Dermal

AD Hair

Aesthetic Dermal

AD Revitalix

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Strimatrix®

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Cellutrix®

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Eyes

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Relax Skin

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Aclaranse®

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Night Intensive Repair H

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Night Intensive Repair M

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Night Intensive Repair R

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Day Intensive Repair

Peel2Glow Mỹ phẩm

Ultra V Cream

Peel2Glow Mỹ phẩm

Micellar Water

Peel2Glow Mỹ phẩm

Bio & Active

Peel2Glow Mỹ phẩm

Refine & Allure

Peel2Glow Mỹ phẩm

Purifyer – Skin Bloom