Medical Peelings & Cosmeceuticals

Skin Tech®

Peelings

Skin Tech® Medical Peelings là một thương hiệu hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực y học thẩm mỹ và da liễu, đề xuất một khái niệm độc đáo về lột da y tế cùng với các phương pháp thẩm mỹ đặc biệt cho phép kết quả có thể dự đoán và tái tạo.

Skin Tech®

Mỹ phẩm

Skin Tech® Daily Care bao gồm một loạt các loại kem được đặc chế để giúp và bảo vệ da trong quá trình tái tạo của nó trong và sau khi điều trị bằng vỏ.

Skintech Mỹ phẩm

IPLase Mask®

Skintech Mỹ phẩm

Cleanser

Skintech Mỹ phẩm

Actilift®

Skintech Mỹ phẩm

Atrofilin®

Skintech Mỹ phẩm

DHEA-Phyto Cream

Skintech Mỹ phẩm

Purifying Cream

Skintech Mỹ phẩm

Purigel

Skintech Mỹ phẩm

Vit. E Anti-oxydant

Xem thêm

Các nhãn khác