Mesocare® Solutions

Một loạt đầy đủ các giải pháp Mesocare® vô trùng monodose sẵn sàng để sử dụng với thành phần hoạt chất duy nhất tập trung

Peel2Glow Mỹ phẩm

Ultra V Cream

Peel2Glow Mỹ phẩm

Micellar Water

Peel2Glow Mỹ phẩm

Bio & Active

Peel2Glow Mỹ phẩm

Refine & Allure

Aesthetic Dermal

AD Skin Retrieval

Aesthetic Dermal

AD Hair

Aesthetic Dermal

AD Revitalix

Aesthetic Dermal Mỹ phẩm

AD Strimatrix®